Main menu

Tipos de Socio

Podo participar como socio nesta asociación?

Calquera persoa física ou xurídica que comparta os seus fins e que acepte os seus estatutos (enlace á páx. dos estatutos), pode integrarse como socio en Anta-A Esteva, con algunha das seguintes posibilidades:

  1. Socios de número, que poden ser tanto persoas físicas como persoas xurídicas.
  2. Socios de Honor, os que polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á dignificación e desenvolvemento da Asociación, fáganse acreedores a tal distinción.
  3. Socios colaboradores, os que, compartindo os fins da Asociación, queiran colaborar coa mesma para proxectos específicos e de mutuo interese para ambas partes. A colaboración realizarase nos términos que acorden entre as partes a condición de que non sexan contrarios aos principios desta Asociación.
  4. Socios simpatizantes, aquelas persoas afines aos principios desta Asociación que desexen participar en actividades do seu interese, sen integrarse no funcionamento da Asociación.

 

As cotas anuais establecidas son para as categorías de Socio de Número e Socio Simpatizante.

Socio de Número Persoa Física:

  Cota anual
Socio de Número Principal 50 €
Socio secundario 1 40 €
Socio secundario 2 35 €
Socio secundario 3 30 €
Socio secundario 4 y siguientes
25 €

 

Socio de Número Persoa Xurídica:

  Cota anual
Socio de Número Principal 60 €
Socio secundario 1 40 €
Socio secundario 2 35 €
Socio secundario 3 30 €
Socio secundario 4 y siguientes
25 €

 

Socio Simpatizante: 20 € anuals

 

Calendario de eventos