Main menu
Obxectivos:A práctica e profundización en técnicas hortícolas, extensivas e forestales de traballo con tracción animal. Temario : As mañás dedicaranse por completo á práctica en: Manexo básico dos animais Traballos hortícolas. Traballos forestais. O traballo na viña. O traballo no secano e extensivos. Utilización de carros agrícolas. As tardes dedicaranse…

Informacion Adicional

  • Inicio Sábado, 17 Agosto 2013
  • Idioma Castellano
  • Fin Sábado, 24 Agosto 2013
  • Lugar Elche de la Sierra (Albacete)

Calendario de eventos